Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 04 ก.ค. 2565 04.36
ราคาล่าสุด
18.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-2.12%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,785,572
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.40 - 18.90

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2564

40%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2564

24%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2564

16%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2564

10%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร