Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 26 ก.ย. 2565 04.39
ราคาล่าสุด
19.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30 (-1.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,670,428
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.90 - 19.40

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2564

40%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2564

24%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2564

16%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2564

10%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร