Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ก.พ. 2567 03.43
ราคาล่าสุด
21.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.40 (1.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,634,844
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.70 - 21.40

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2565

39%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2565

23%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2565

17%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2565

10%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร