Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564 04.50
ราคาล่าสุด
21.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.48%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,676,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.80 - 21.20

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2562

39%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2562

23%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2562

14%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2562

9%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร