Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 14 ม.ค. 2565 04.36
ราคาล่าสุด
22.30 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,899,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
22.00 - 22.50

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2563

38%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2563

20%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2563

11%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2563

6%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร