Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 06 มิ.ย. 2566 04.37
ราคาล่าสุด
20.30 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.50%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,401,294
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.20 - 20.40

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2565

39%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2565

23%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2565

17%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2565

10%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร