Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 12 เม.ย. 2564 04.37
ราคาล่าสุด
21.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,067,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
21.50 - 22.00

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2562

39%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2562

23%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2562

14%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2562

9%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร