Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 04.37
ราคาล่าสุด
17.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.11%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,084,569
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.80 - 18.10

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2566

36%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2566

19%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2566

12%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2566

7%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร