Back to Corporate Site
SET : SPALI
ปรับปรุงเมื่อ : 26 ต.ค. 2564 04.28
ราคาล่าสุด
22.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.60 (-2.63%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,910,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
22.10 - 22.80

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2563

38%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 2563

20%

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2563

11%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2563

6%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

อ่านทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์จาก บริษัท

สมัครรับข่าวสาร