Back to Corporate Site

อันดับความน่าเชื่อถือ

วันที่รายงาน อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2564 A/Stable A ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2562 A/Stable A ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2561 A/Stable A ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2560 A/Stable A ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2559 A/Stable A ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2558 A/Stable A ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2557 A/Stable A ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2557 A/Stable A ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2557 A-/Positive A- ดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 2556 A-/Positive A- ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2555 A-/Stable A- ดาวน์โหลด
20 เม.ย. 2555 A-/Stable A- ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2553 A-/Stable A- ดาวน์โหลด